EI ZEGT DE ENE

gregory crewdson beneath the roses

17.
Zegt de ene vogel tegen de andere
misschien moeten de mensen eens op een ei zitten

Afb.: Gregory Crewdson beneath the Roses | Gregory Crewdson: Untitled (Kent Street), ‘Beneath the Roses’
Via https://www.pinterest.com/bmooredesign/gregory-crewdson/