TOP TOP TOP

Meer en meer, en meer en nog groter
en het beste van alles
en weer meer en weer meer
en sterker en luider en blinker dan blink

het is het geld

The top of the bill en het meest perfecte
het duurste en hoogste en diepste en rijkste
en meest zichtbare
en best verkopende

het is de macht

De al de te winnen prijzen
het uniekste unieke – het meer dan sublieme
en duizend maal straffer
en nog sterker dan dat

het is de angst

De top van de top
de meeste foto’s en volgers en duizenden sterren
het leukste en beste, het hipste
tot ginder en elders en vooral overal

het is het willen bestaan

En meer, telkens meer
veel meer dan de krachten van al de vulkanen
duizenden keren de wereld en sneller
tot verder dan ver, tot voorbij al de zwarte gaten

het is het denken, het dénken dat alles niet anders kan.

MISSCHIEN, NET NA DE OCHTENDNEVEL

‘Een roos is een roos,’ zei zij.
‘Een roos kan ook wit zijn,’ zei hij.
Ze glimlachten en keken elkaar onderzoekend in de ogen.
‘Wat denk je?’ vroeg hij.
‘Misschien,’ aarzelde zij.
‘Ja, misschien,’ vond ook hij.
‘Zouden we, zullen we?’ vroeg zij.
‘Willen we?’ vulde hij aan.
‘Ja, misschien,’ glimlachte zij.
‘Ja, misschien,’ echode hij.
‘Vast wel,’ zei zij.

ZOALS MET EEN GROTE BOOM EN DAN LOST ER MISSCHIEN EEN ENKEL BLAADJE

En dan wilt ge weer eens met de wereld schudden, ge denkt dat ge hem helemaal wakker kunt maken maar ge hebt nog genoeg gezond verstand dat u zegt dat dat toch niet zal lukken, dat de wereld te neig in slaap ligt, dat hij duizenden te diepe dromen droomt, over dingen die nooit echt kunnen bestaan, die nooit echt kunnen of zullen zijn. Maar de wereld gelooft daar toch in, denkt echtechtecht dat het allemaal echtechtecht is en hecht zich aan die dromen, met klauwen, zelfs, en met nog meer hardnekkige dromen. En gij staat erbij en kijkt ernaar, af en toe schudt ge toch eens aan een klein stukske van die wereld maar, ziet ge, het lukt niet, of soms lukt het wel, heel heel efkes maar het duurt nooit lang door dat veel te diepe slapen, de veel te diepe dromen van de wereld, ziet ge.