OF NERGENS, NOOIT

‘Niet gezien,’ zei zij.
‘Maar hoe weet je dat dan?’ vroeg hij.
‘Ik weet het gewoon,’ zei zij.
‘En, blijft het?’ vroeg hij.
‘O ja, het blijft. Voor altijd,’ zei zij.

(Kamers 9/9)