BETER ZEGT DE ENE

michele txt 22

27.
Zegt de ene vogel tegen de andere
misschien moeten de mensen de prenten wat beter bekijken

 

Foto: Michèle Verlinden, Canada.